AirTac SAI100x25 50 75 100 200 250 300 350 S

AirTac SAI100x25 50 75 100 200 250 300 350 S là Xi lanh khí nén dòng SAI100 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 350 cùng với những mã chi tiết như: 

SAI100X25S, SAI100X50S, SAI100X75S, SAI100X100S, SAI100X125S, SAI100X150S, SAI100X200S, SAI100X225S, SAI100X250S, SAI100X300S, SAI100X350S