AirTac SAI80X25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 S

AirTac SAI80X25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 S là Xi lanh khí nén dòng SAI80 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 250 cùng với những mã chi tiết như: 

SAI80X25S, SAI80X50S, SAI80X75S, SAI80X80S, SAI80X100S, SAI80X125S, SAI80X150S, SAI80X160S, SAI80X175S, SAI80X200S, SAI80X250S