AirTac SAU80X25 50 75 100 125 150 175 200 250 300/S

AirTac SAU80X25 50 75 100 125 150 175 200 250 300/S  là Xi lanh khí nén dòng SAU80 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 500 cùng với những mã chi tiết như: 

SAU80X25, SAU80X50, SAU80X75, SAU80X100, SAU80X125, SAU80X150, SAU80X175, SAU80X200, SAU80X250, SAU80X300, SAU80X400, SAU80X500, SAU80X25S có từ tính, SAU80X50S có từ tính, SAU80X75S có từ tính, SAU80X100S có từ tính, SAU80X125S có từ tính, SAU80X150S có từ tính, SAU80X175S có từ tính, SAU80X200S có từ tính, SAU80X250S có từ tính, SAU80X300S có từ tính, SAU80X400S có từ tính, SAU80X500S có từ tính