AirTac SCT63x25 50 75 100 150 175 200/S

AirTac SCT63x25 50 75 100 150 175 200/S là Xi lanh khí nén dòng STC63 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 500 cùng với những mã chi tiết như: 

SCT63X25X25, SCT63X50X50, SCT63X75X75, SCT63X125X125, SCT63X175X175, SCT63X200X200, SCT63X250X250, SCT63X300X300, SCT63X350X350, SCT63X400X400, SCT63X450X450, SCT63X500X500, SCT63X65X285S