AirTac SCT80x25 50 75 100 125 150 175

AirTac SCT80x25 50 75 100 125 150 175 là Xi lanh khí nén dòng STC80 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 250 cùng với những mã chi tiết như: 

SCT80X25X50, SCT80X25X75, SCT80X50X75, SCT80X75X100, SCT80X125X100, SCT80X150X100, SCT80X150X75, SCT80X175X100, SCT80X175X150, SCT80X200X100, SCT80X200X150, SCT80X225X150, SCT80X250X150, SCT80X250X200