AirTac SGC250X25 50 75 100 125 150 200 300

AirTac SGC250X25 50 75 100 125 150 200 300  là Xi lanh khí nén dòng SGC250 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 1000 cùng với những mã chi tiết như:

SGC250X25, SGC250X50, SGC250X75, SGC250X100, SGC250X150, SGC250X175, SGC250X200, SGC250X225, SGC250X250, SGC250X300, SGC250X350, SGC250X400, SGC250X450, SGC250X500, SGC250X600, SGC250X700, SGC250X800, SGC250X900, SGC250X1000