BPC1001 BPC1002 BPC1003 | Fitting Airtac

BPC1001/BPC1002/BPC1003/BPC1202/BPC1203/BPC1204 là mã Fitting hay còn gọi là cút nối cho ống dẫn khí Airtac dòng BPC