CDJP2B4-15D-B | Xi lanh khí nén tròn CDJP2B4-15D-B SMC | Air Cylinders CJP2 Series

CDJP2B4-15D-B | Xi lanh khí nén tròn CDJP2B4-15D-B SMC | Air Cylinders CJP2 Series là tên gọi khác nhau của xi lanh thương hiệu SMC. Đây là loại xi lanh tròn dòng CJP2 của SMC với nhiều mã sản phẩm, code khác nhau theo các thông số. Có 4 lựa chọn Bore Size, rất nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, loại Bore size bé nhất là 4mm với hoạt động nén được 2 phía ( Double acting).