CJ1B4-15SU4 | Xi lanh khí nén tròn CJ1B4-15SU4 SMC | Air Cylinders CJ1 Series

CJ1B4-15SU4 | Xi lanh khí nén tròn CJ1B4-15SU4 SMC | Air Cylinders MXH Series là tên gọi khác nhau của xi lanh thương hiệu SMC. Đây là loại xi lanh tròn dòng CJ1 của SMC với nhiều mã sản phẩm, code khách nhau theo các thông số chung dưới đây: