CQ2B12-10 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X10

CQ2B12-10 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X10 là xi lanh khí nén dòng CQ2B của hãng SMC với Boresize 12 và hành trình ( Stroke) 10 được ứng dụng nhiều trong công nghiệp.