CQ2B16-30D | Xi lanh khí nén vuông SMC | Compact Air Cylinders CQ2 Series

CQ2B16-30D | Xi lanh khí nén vuông SMC | Compact Air Cylinders CQ2 Series là dòng Xi lanh vuông SMC, nhẹ hơn so với thế hệ cũ từ 5-13%, Bore size 12,16,20,25,32,…mm Stroke 5,10,20,25,30 mm.