CQ2B40-5D | 10D | 15D | 20D | 25D | 30D | 35D | 40D | 45D | 50D | 75D | 100D | Xi lanh khí nén vuông SMC | Compact Air Cylinders CQ2 Series

CQ2B40-5D | 10D | 15D | 20D | 25D | 30D | 35D | 40D | 45D | 50D | 75D | 100D | Xi lanh khí nén vuông SMC | Compact Air Cylinders CQ2 Series là dòng Xi lanh vuông SMC, nhẹ hơn so với thế hệ cũ từ 5-13%, Bore size 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,…mm Stroke 5,10,20,25,30,35,40,45,50,75,100 mm.