Giá đỡ bộ lọc SMC Y200 Y200T Y300 Y300T Y400 Y400T-AD

Giá đỡ bộ lọc SMC Y200 Y200T Y300 Y300T Y400 Y400T-AD với các mã Y200, Y200T, Y300, Y300T, Y400, Y400T-AD dùng để làm khung đỡ, tách phân vùng kết nối bộ lọc SMC.