HFCI40 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFCI

HFCI40 là xi lanh kẹp đôi dòng HFC hãng Airtac Đài Loan với kẹp đôi ký hiệu I và Boresize từ 16 đến 63 với những mã chi tiết: HFCI16, HFCI20, HFCI25, HFCI32, HFCI40, HFCI50, HFCI63.