HFCQ16 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFCQ

HFCQ16 là xi lanh kẹp đôi dòng HFC hãng Airtac Đài Loan với kẹp đôi ký hiệu Q và Boresize từ 16 đến 63 với những mã chi tiết: HFCQ16, HFCQ20, HFCQ25, HFCQ32, HFCQ40, HFCQ50, HFCQ63.