HFCX16 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFCX

HFCX16 là xi lanh kẹp đôi dòng HFC hãng Airtac Đài Loan với kẹp đôi ký hiệu X và Boresize từ 16 đến 63 với những mã chi tiết: HFCX16, HFCX20, HFCX25, HFCX32, HFCX40, HFCX50, HFCX63.