HFCY16 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFCY

HFCY16 là xi lanh kẹp đôi dòng HFC hãng Airtac Đài Loan với kẹp đôi ký hiệu Y và Boresize từ 16 đến 63 với những mã chi tiết: HFCY16, HFCY20, HFCY25, HFCY32, HFCY40, HFCY50, HFCY63.