HFD16X15 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFD

HFD16X15 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 15 đến 60 cùng với những mã chi tiết như:HFD16X15, HFD16X30, HFD16X60.