HFD25X80 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFD

HFD25X80 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 40 đến 80 cùng với những mã chi tiết như:HFD25X40,  HFD25X80.