HFD8x15 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFD

HFD8x15 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 8 đến 30 cùng với những mã chi tiết như:HFD8X8 HFD8X15 HFD8X30.