HFP32 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFP

HFP32 là xi lanh kẹp dòng HFP thương hiệu Airtac từ Đài Loan với Boresize từ 6 đến 32 cùng với những mã chi tiết như: HFP6, HFP10, HFP16, HFP20, HFP25, HFP32.