HFSZ6 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFSZ

HFSZ6 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFSZ với boresize là 6mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFSZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32, HFZ40.