HFT16X40S | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFT

HFT16X40S là dòng xi lanh kẹp HFT với hành trình 20 đến 60 cùng với những mã chi tiết như: HFT16x30S, HFT16x40S, HFT16x60S, HFT16x80S.