HFTK16 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK

HFTK16 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTK với boresize là 16mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFTK10, HFTK20, HFTK25 ,HFTK32, HFTK40.

Danh mục: Từ khóa: