HFTY20 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTY

HFTY20 là xi lanh kẹp dòng HFTY thương hiệu Airtac từ Đài Loan với Boresize từ 6 đến 32 cùng với những mã chi tiết như: HFTY6, HFTY10, HFTY16, HFTY20, HFTY25, HFTY32.