HFTZ10 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ

HFTZ10 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ với boresize là 10mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFT6, HFT16, HFT20, HFT25, HFTZ32, HFT40.