HFTZ6 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ

HFTZ6 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFTZ với boresize là 6mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFT10, HFT16, HFT20, HFT25, HFTZ32, HFT40.