HLS20X10 20 30 40 50 75 100 125 150/S | Xi lanh bàn trượt

HLS20X10 20 30 40 50 75 100 125 150/S là Xi lanh bàn trượt dòng HLS hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 150 cùng với những mã chi tiết như:

HLS20x10S, HLS20x20S, HLS20x30S, HLS20x40S, HLS20x50S, HLS20x75S, HLS20x100S, HLS20x125S, HLS20x150S