HLS25X10 20 30 40 50 75 100 125 150/SAS | Xi lanh bàn trượt

HLS25X10 20 30 40 50 75 100 125 150/SAS là  Xi lanh bàn trượt dòng HLS hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: 

HLS25x10S, HLS25x20S, HLS25x30S, HLS25x40S, HLS25x50S, HLS25x75S, HLS25x100S, HLS25x125S, HLS25x150S