MI10X10U | Xi lanh AirTac dòng MI

MI10X10U là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 10mm, cùng với hành trình là 10mm.