MI16X60SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI16X60SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 60mm.