MI32X10CM | Xi lanh AirTac dòng MI

MI32X10CM là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 10mm.