MI32X20CM | Xi lanh AirTac dòng MI

MI32X20CM là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 20mm.