OSP-P10-200 | Xi lanh không trục Parker

OSP-P10-200 là xi lanh không trục dòng OSP của hãng Parker Mỹ với Boresize 10mm và hành trình lần lượt từ 100mm đến 2000mm. Dòng xi lanh OSP-P này đi kèm với nhiều phụ kiện khác nhau.

Các mã chi tiết theo Boresize 10 như: OSP-P10-100, OSP-P10-200, OSP-P10-225, OSP-P10-300, OSP-P10-400, OSP-P10-500, OSP-P10-600, OSP-P10-700, OSP-P10-800, OSP-P10-900, OSP-P10-1000, OSP-P10-1500, OSP-P10-2000.