OSP-P16-600 | Xi lanh không trục Parker

OSP-P16-600 | Xi lanh không trục Parker là xi lanh không trục dòng OSP của hãng Parker Mỹ với Boresize 16mm và hành trình lần lượt từ 100mm đến 2200mm. Dòng xi lanh OSP-P này đi kèm với nhiều phụ kiện khác nhau.