SAI125X150 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X150 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 150mm.

Danh mục: Từ khóa: