SC50X200 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-200

SC50X200 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-200 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 200mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.