SC50X350 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-350

SC50X350 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-350 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 350mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.