SC50X50 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-50

SC50X50 | Xi lanh khí nén Airtac SC50-50 là loại xi khí nén với Boresize 50mm và hành trình ( stroke ) 50mm là xi lanh hãng Airtac International Group ( Taiwan ), Đài Loan.