SMC CDJ2B10-5-10 / 15/20/25/30/35/40/50/60/75/80 / 100Z-B

SMC CDJ2B10-5-10 / 15/20/25/30/35/40/50/60/75/80 / 100Z-B Là xi lanh dạng tròn của hãng SMC dòng CDJ với những mã như:

CDJ2B10-5-B, CDJ2B10-10-B, CDJ2B10-15-B, CDJ2B10-20-B, CDJ2B10-25-B, CDJ2B10-30-B, CDJ2B10-35-B, CDJ2B10-40-B, CDJ2B10-45-B, CDJ2B10-50-B, CDJ2B10-60-B, CDJ2B10-70-B, CDJ2B10-75-B, CDJ2B10-80-B, CDJ2B10-90-B, CDJ2B10-100-B, CDJ2B10-125-B, CDJ2B10-150-B, CDJ2B10-175-B, CDJ2B10-200-B.

-R / -T / -S Liên hệ để tùy chọn
– Tấm mặt bích Option-FA
– Giá ba chân Option-LB