SMC CDM2B20 CDM2B25-50Z 75 100Z 125 150Z 175 200Z A

SMC CDM2B20 CDM2B25-50Z 75 100Z 125 150Z 175 200Z A là 2 dòng xi lanh khí nén của SMC với Boresize trục 20 25 và nhiều loại hành trình cùng những phụ kiện đồ gá với các mã