SMC CM2B/CDM2B20 25 32-25Z/30Z/40/50Z/60/75Z/100Z/150Z AZ

SMC CM2B/CDM2B20 25 32-25Z/30Z/40/50Z/60/75Z/100Z/150Z/175/200Z/AZ là xi lanh hãng SMC Nhật Bản với hai dòng CM2B và CDM2B với Boresize 20, 25, 32 cùng nhiều loại hành trình (Stroke) khác nhau, có từ tính hay không từ tính. Ngoài ra còn có các dòng khác ( ở hình thông số kỹ thuật phía dưới ) với những mã chi tiết như: