SMC MSQA MSQB10A-20A-30A-50A-70A-100A-200A/R

Xi lanh SMC MSQA MSQB10A-20A-30A-50A-70A-100A-200A/R hay còn gọi là xi lanh xoay từ 0-109 độ với những mã như: