SMC MXQ MXS6/8/12/16 / 25L-10/20/30/40/50/75/100 / AS

SMC MXQ MXS6/8/12/16 / 25L-10/20/30/40/50/75/100 / AS là xi lanh khí nén dòng MXQ và MXS với Boresize 6/8/12/16 / 25L và hành trình Stroke 10/20/30/40/50/75/100 cùng nhiều option phí sau.