SMC QGY16-10 MJC216X10 MJC-2-CA-16

SMC QGY16-10 MJC216X10 MJC-2-CA-16 là dòng xi lanh tròn đặc biệt hãng SMC với mã QGY16-10 hay cũng là mã MJC216X10. 

QGY16-10, MJC216X10, MJC-2-CA-16