TCM10X25S | Xi lanh ba trục AirTac dòng TCM

TCM10X25S là dòng xi lanh ba trục TCM với borsize 10 hành trình 5 đến 30 cùng với những mã chi tiết như: TCM10X5S, TCM10X10S, TCM10X15S, TCM10X20S, TCM10X25S, TCM10X30S.