TCM12X60S | Xi lanh ba trục AirTac dòng TCM

TCM12X60S là dòng xi lanh ba trục TCM với borsize 12 hành trình 10 đến 100 cùng với những mã chi tiết như: TCM12X10S, TCM12X20S, TCM12X30S, TCM13X40S,TCM12X50S, TCM12X60S,TCM12X70S, TCM12X80S, TCM12X90S, TCM12X100S.