TCM20X40S | Xi lanh ba trục AirTac dòng TCM

TCM20X40S là dòng xi lanh ba trục TCM với borsize 20 hành trình 10 đến 250 cùng với những mã chi tiết như: TCM20X20S, TCM20X25S, TCM20X30S, TCM20X40S,TCM20X50S, TCM20X60S,TCM20X70S, TCM20X80S, TCM20X90S, TCM20X100S, TCM20X125S, TCM20X150S, TCM20X175S, TCM20X200S, TCM20X225S, TCM20X250S.