TN10X50S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN10X50S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 10mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  50mm với từ tính -S.