TN20X90S | Xi lanh dẫn hướng Airtac TN

TN20X90S là dòng xi lanh dẫn hướng 2 trục hãng AirTac với Boresize 20mm ( đường kính Piston ) cùng với Stroke ( hành trình )  90mm với từ tính -S.